Algemene verhuurvoorwaarden Bonnema Watersport B.V.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere overeenkomst die de huurder en Bonnema Watersport B.V. (hierna “Bonnema Watersport”) sluiten voor de verhuur van vaartuigen. Door te reserveren gaat huurder akkoord met onderhavige verhuurvoorwaarden. In gevallen waarin de voorwaarden niet voorzien, is Bonnema Watersport de enige partij die bepaalt hoe en wanneer de verhuur plaatsvindt en/of geen doorgang kan vinden. Het belangrijkste aspect van deze voorwaarden is duidelijkheid te verschaffen over de rechten en plichten van huurder en Bonnema Watersport.

1. Reserveren en annuleren

Vóór het plaatsen van een reservering zijn onderhavige verhuurvoorwaarden u ter hand gesteld en heeft u van de inhoud kennis kunnen nemen. Voor het plaatsen van een reservering dient u akkoord te gaan met deze verhuurvoorwaarden.
Bij annulering van de reservering brengt Bonnema Watersport een bedrag in rekening conform de volgende staffel:
 • annulering tot aan de dag van de reservering: 25% van de totale huursom;
 • annulering tot 11:00 uur op de dag van de reservering: 50% van de totale huursom;
 • annulering na 11:00 uur op de dag van de reservering: 100% van de totale huursom.
Voor annulering wegens ziekte of andere persoonlijke omstandigheden geldt in beginsel ook bovenstaande staffel. Deze redenen zijn voor Bonnema Watersport niet controleerbaar.
Voor annulering wegens (extreem) slechte weersomstandigheden hanteren wij een ander beleid. In het geval van (extreem) slechte weersomstandigheden (zoals hele dag regen, harde wind en veel onweer) kunt u de boeking kosteloos verplaatsen. Mocht het inplannen van een nieuwe boeking niet direct mogelijk zijn, dan ontvangt u een kortingscode gelijk aan het bedrag van de boeking die één jaar geldig is. Het is enkel en alleen aan ter beoordeling van Bonnema Watersport of de boeking wegens slechte weersomstandigheden mag worden geannuleerd. Dit kan in de meeste gevallen pas óp de dag van de huur worden bepaalt.

2. Huurperiode

Bonnema Watersport hanteert de volgende start- en eindtijden. Controleer de website voor de meest actuele (seizoensgebonden) openings- en sluittijden.
Starttijden: 09:30, 11:00, 13:30 en 15:00 uur. Eindtijden: 13:30, 15:00, 17:30 en 19:00 (enkel op vrijdagen en zaterdagen in het hoogseizoen).
Let op! De minimale vaartijd bedraagt 4 uur. Dit betekent dat de boot 4 uur voor u gereserveerd blijft, u kunt zelf beslissen korter te varen. Het korter varen tegen vermindering van de huurprijs is niet mogelijk.
De boot dient op het afgesproken (geboekte) tijdstip terug in de haven te zijn in de staat zoals de boot is meegenomen (schoongemaakt, netjes opgeruimd etc.).
Bonnema Watersport hanteert de volgende tarieven indien de boot niet op tijd wordt teruggebracht in de haven:
Boot Per half uur Per uur
Volta 540, Volta 635, Maril 625, Oud Huijzer 720 € 30,- € 60,-
Bonnema Family, Cresent, Cresent kajuit, Nicki € 20,- € 45,-

3. Huren en betalen

Het huren van een boot of sloep gaat via onze website: www.bonenmawatersport.nl/verhuur/. Telefonisch kunnen er in beginsel geen boekingen worden gedaan. De huursom is het bedrag dat op de schriftelijke bevestiging van een reservering wordt vermeld. De huursom dient voor de afvaart volledig te worden voldaan door overschrijving op onze bankrekening of wel contant. Het betalen met creditcard is niet mogelijk. De huurprijzen kunnen onderhavig zijn aan veranderingen en van seizoen tot seizoen verschillen.

In de huursom zijn brandstofkosten inbegrepen, het bijvullen van de brandstof door huurder is niet toegestaan. Brandstofkosten kunnen derhalve niet worden verhaald op de verhuurder. Overige kosten zoals brug- en sluisgelden (bijvoorbeeld de Mijndense sluis) en eventuele boetes zijn niet bij de huursom inbegrepen. Voor de Mijndense sluis heeft u contact geld nodig.

4. Borg, schade en eigen risico

Voor de huur van een boot dient de huurder borg te voldoen. Dit bedrag verschilt per type boot, de actuele tarieven vindt u op de website. De borg wordt aan de balie voldaan per pin of contant, betalen met creditcard is niet mogelijk. Wanneer de borg contant wordt voldaan, krijgt u de borg contant retour. Wanneer u de borg heeft gepind, pinnen wij de borg bij het inleveren van de sleutel van de boot retour. Het duurt gemiddeld een dag voordat het bedrag weer op uw rekening staat.
Het eigen risico bij schadegevallen bedraagt € 250 voor sloepen en alle overige boten. In geval van schade houdt Bonnema Watersport het eigen risico altijd in en wordt later verrekend met het schadebedrag. Het is aan de huurder, indien een andere partij de schade heeft veroorzaakt, om het eigen risico te verhalen op de andere partij. Het eigen risico kan niet worden afgekocht.

5. Inventaris

Bonnema Watersport levert de boot af met inventaris (dit verschilt per boot – zie voor de volledige omschrijving van de inventaris de handleiding van de boot welke u voor de afvaart ter hand wordt gesteld). Dit bestaat o.a. uit fenders, landvasten, vlag, kussens, brandstoftank, sleutels etc. De huurder dient de boot inclusief volledige inventaris in te leveren aan Bonnema Watersport. Bonnema Watersport hanteert de volgende schadebedragen, welk bedrag direct verrekend wordt met de betaalde borg (mits direct vast te stellen). Indien het bedrag niet direct is vast te stellen wordt de volledige borg ingehouden totdat het schadebedrag vaststaat:
 • Kapotte/ontbrekende vlag: € 30,- (stok) / € 10,- (vlag)
 • Kapotte landvast: € 12,-
  Vieze/natte kussens: € 15,-
 • Vieze boot: € 15,-
 • Verloren/kapotte stootwil € 25,-
 • Sleep of leeghoos kosten € 150,-
 • Kapotte/ontbrekende kussens € 50 – 250,-
 • Schade aan kap € 25 – 100,-

6. Aantal opvarenden

Het maximaal aantal opvarenden is het volgende per boot, let erop dat elke opvarende (hond, baby, kind) meetelt voor het maximaal aantal toegestane opvarenden. Hierop zijn geen uitzonderingen mogelijk:
 • Motorboten Bonnema family, cresent en nicki:maximaal 5 opvarenden;
 • Sloep volta 540 en Maril 625: maximaal 8 opvarenden;
 • Sloep Oud Huijzer 720: maximaal 10 opvarenden;
 • Sloep volta 635: maximaal 12 opvarenden.

7. Aansprakelijkheid verhuurder

Bonnema Watersport is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel van welke aard dan ook, ongeacht wat de oorzaak hiervan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Bonnema Watersport. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de overeengekomen boothuur voor de betreffende periode. Bonnema Watersport is niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing van en schade aan privégoederen van huurder.

8. Verantwoordelijkheid van huurder en schipper

Huurder is te allen tijde verantwoordelijk voor de boot en het welzijn van de opvarenden. Hieronder valt ook eventuele schade aan het eigendom van huurder, schade aan eigendommen van Bonnema Watersport en schade aan (eigendommen van) derden. Huurder is verantwoordelijk voor het naleven van goed stuurmanschap en moet erop toezien dat de veiligheid van opvarenden (o.a. handen en voeten binnenboord houden) en andere watersporters nimmer in het geding is. De schipper/ bestuurder mag voor- of tijdens het varen geen alcohol nuttigen. Voor de veiligheid is het ook voor de opvarenden enkel toegestaan beperkt alcohol te nuttigen. Indien Bonnema Watersport (overmatig) alcohol gebruik constateert van schipper of opvarenden, houdt zij zonder voorbehoud de borgsom in.

9. Vaarbewijs

Een vaarbewijs is niet vereist voor het varen met onze boten en sloepen.

10. Noodnummer / storing melden

Indien een waarschuwingssignaal klinkt of zichtbaar is, dient u de motor direct uit te zetten. Neem in dit geval contact op met +316 5115 3555 (ons servicenummer).

11. Vaargebied

Het toegestane vaargebied: de Loosdrechtse plassen, Wijdeblik, Vecht en het Hilversums Kanaal.

Niet toegestane vaargebied: natuurgebieden, Amsterdam-Rijnkanaal, Tienhovens kanaal, de Kraaiennestersluis en naar en in Amsterdam.

12. Snelheid

Niet elke verhuurboot heeft een snelheidsmeter. U kunt de app “speedometer” downloaden om uw snelheid te controleren.
 • Er geldt een maximum snelheid van 5 km/h op de Vuntusplas (stapvoets varen);
 • Er geldt een maximum snelheid van 10 km/h op de Loosdrechtse plassen (half gas);
 • Er geldt een maximum snelheid van 6 km/h op de vecht (stapvoets varen).

13.Minimum leeftijd

Voor het huren én besturen van boten en sloepen gelden de volgende minimum leeftijden. Het aantonen van leeftijd is verplicht met een geldig legitimatiebewijs.
 • Bonnema family: v.a. 16 jaar;
 • Nicki, cresent, cresent kajuit: v.a. 18 jaar;
 • Volta 540, Volta 635, Maril 625, Oud Huijzer v.a. 21 jaar.

14. Overige bepalingen

 • Het meebrengen van een BBQ en/of het gebruiken van een BBQ aan boord is niet toegestaan.
 • Het vieren van een vrijgezellenfeest voor- of tijdens het varen is enkel in overleg met en na
  goedkeuring van Bonnema Watersport toegestaan.
 • Lever bij terugkomst altijd alle spullen weer in bij de verhuurbalie: sleutel, zwemvesten, niet-
  standaard bootkussens.
 • Het is niet toegestaan stickers en/of andere zaken op de boten te plakken.
 • Het is niet toegestaan om overlast te veroorzaken voor omwonenden van het vaargebied.
 • Vaarregels: geef alle boten voorrang, met name (wedstrijd)zeilers.
 • Het dragen van een zwemvest voor kinderen of volwassenen die niet kunnen zwemmen of
  niet vertrouwd zijn met het water is verplicht.
 • Het is toegestaan een eigen zwemvest mee te brengen of u kunt er een huren bij Bonnema Watersport.
 • Honden zijn toegestaan op het terrein, deze dienen echter ten alle tijden aangelijnd te zijn.